Huawei MA5683T bundle
August 27, 2020
Huawei H801GICF
August 27, 2020

Huawei MA5608T bundle

Huawei MA5608T chassis with 1xMCUD1, 1xMPWD

Categories: ,
Description

The product includes: 

  • 1x HUAWEI-H801MPWD (power board AC 230 V);
  • 1x HUAWEI-H80MCUD101 (upstream / control board 2x 1GE, 2x 1GE/10GE);
  • 1x HUAWEI-MA5608T-CHASS (MA5608T chassis);
  • 1x HUAWEI-MA5608T-ACC (accesories);
  • 1x HUAWEI-H80BZ1MABR01 (mini service shelf);
  • 1x HUAWEI-H831FCBB0 (fan board)
Download technical information
Additional information
Vendor

HUAWEI